Научни публикации
 Измерване на радон
Автори: Rovenska, IAEA
Резюме: Причини за измерванията, Какво да се мери, Осигуряване на качеството, Допустими дози, Методики за измерване
 Establishing Enhanced Approaches to the Control of Public Exposure to Radon
Автори: Trevor Boal, RPU-NSRW
Резюме: To assist the Member States in establishing and further developing
approaches to the control of public exposure to radon in Europe
 Establishing Enhanced Approaches to the Control of Public Exposure to Radon
Автори: IAEA
Резюме: Report on current status of radon strategies in Member States
 Radon action plan Requirements on education of professionals
Автори: Olli Holmgren, STUK- Finland
Резюме: Design of training courses for professionals (RADPAR results), IAEA Regional workshop, Sofia, Bulgaria
October 16, 2014
 Radon in civil engineering – building code, building standards, guidelines for building professionals
Автори: Olli Holmgren, STUK- Finland
Резюме: Building code and guidelines in Finland
• Radon prevention methods used in Finland
• Short introduction to radon remediation methods
• RADPAR project, results on radon control technologies
• RADPAR recommendations and Conclusions
 Radon action plan licensing and control of professionals
Автори: Fojtikova, IAEA
Резюме: RAP-Possible role(s) of professionals, Building professionals – their role, Measurement companies – their possible
role, Examples - Finland
 I. Communication strategies: Approach to government and stakeholders Radon awareness survey
Автори: Fojtikova, IAEA
Резюме: Communication about radon gas
=(Health) RISK COMMUNICATION
=Long term communication
=Stakeholder involvement
 II. Communication strategies: Approach to government and stakeholders Radon awareness survey
Автори: Fojtikova, IAEA
Резюме: Communication about radon gas
=(Health) RISK COMMUNICATION
=Long term communication
=Stakeholder involvement
 Evaluation of radon survey, setting a national reference level
Автори: Presented by Francesco Bochicchio (Italian National Institute of Health)
Резюме: Radon, radon decay products, dose to the lungs, risk
 National Radon Action Plan: Legal framework
Автори: Presented by Francesco Bochicchio (Italian National Institute of Health)
Резюме: • The government shall assign responsibility for:
• (a) Establishing and implementing the action plan for
controlling public exposure due to 222Rn indoors;
• (b) Determining the circumstances under which actions are
to be mandatory or are to be voluntary, with account taken
of legal requirements and of the prevailing social and
economic circumstances.
 Radon Action Plan, Evaluation criteria
Автори: Presented by Francesco Bochicchio (Italian National Institute of Health)
Резюме: What should be evaluated?
• The (long-term) aim of RAPs is to reduce the
radon-related health burden
• => we should finally evaluate RAP effectiveness in
reducing radon-related health burden
 Occupational Intakes of Radionuclides Part 3 - Radon
Автори: ICRP
Резюме: Радона е инертен (благороден) газ, който присъства в природата в газово състояние или в разтворе вид – обикновенно във вода
 Радон в домовете и риска от рак на белия дроб – обобщен анализ от данни от 13 Европейски изследвания.
Автори: BMJ
Резюме: Определяне на риска от рак на белия дроб свързан с облъчването в домовете, предизвикано от продуктите на разпад на естествено присъстващия газ радон.