Резултати Национална програма Радон 2013-2017
 Национално проучване на концентрацията на радон в жилищни сгради 2015-2016
Автори:
Резюме:
 Национално проучване на концентрацията на радон в жилищни сгради 2017-2018
Автори:
Резюме: